نمایش محصول

سوخت هوایی

سوخت هوایی

سه شنبه 5 بهمن 1400

سوخت های هوایی به دو دسته تقسیم می شود : سوخت هوایی سنگین ATK (Aviation Turbine Kerosene) و سوخت هوایی سبک JP4 (Aviation Turbine Gasoline).

سوخت هوایی سنگین در حقیقت همان نفت سفید (Kerosene) است که کیفیت آن بهبود یافته است. این سوخت در کلیه موتورهای توربینی هواپیماهای مسافربری و برخی هواپیماهای جنگی کاربرد دارد, نام دیگر این فرآورده JET A-1 است . سوخت جت JP4 مخلوطی از بنزین های سنگین و نفت سفید است. این سوخت مخصوص هواپیماهای ملخ دار جنگی و انواع هلیکوپترها می با شد.