آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جاری در مدیریت مالی و اقتصادی 021/ 1400 /م شنبه 18 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
خرید یونیت جدا سازی وارنیش محلول از روغن توربین فراخـوان 7700499270 /ت ک م ع/1757 چهارشنبه 15 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
خرید 2 عدد لیفتراک دیزلی 2 تنی بشکه گیر بشکه گردان ( 360 درجه ) تجدید فراخـوان 7700499158 /ت ک م ع/ 1595 چهارشنبه 8 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
Complete metering pump تجدید فراخـوان 0010056 /ت ک م ع/ 1740 دوشنبه 6 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
اجکتورهای اسید و کاستیک واحد DM تجدید فراخـوان 0010058 /ت ک م ع/ 1748 دوشنبه 6 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
لوازم یدکی دستگاه تقطیر در اتمسفر تجدید فراخـوان 7700400329 /ت ک م ع/ 1737 دوشنبه 6 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
خرید تلمبه های P&2P-302 تجدید فراخـوان 7700498175 /ت ک م ع/ 1501 دوشنبه 6 دی 1400 چهارشنبه 29 دی 1400
خرید ROSEMUNT TANK RADAR REX فراخـوان 7700400380 /ت ک م ع/1755 چهارشنبه 1 دی 1400 شنبه 18 دی 1400
کمپرسور هوا ظرفیت CFM400 اسکرو پرتابل فراخـوان 7700400407 /ت ک م ع/ 1750 سه شنبه 30 آذر 1400 چهارشنبه 22 دی 1400
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های کامپیوتری 1400/020/م پنج شنبه 25 آذر 1400 دوشنبه 6 دی 1400
صفحه 1 از 36